Data Center Infrastructure Management (DCIM)

       DCIM programları veri merkezini en verimli şekilde yönetmeye yardımcı olan  programlardır. Yoğunluğu yüksek ve kritik işlerin yapıldığı veri merkezlerinin en önemli ihtiyaçlarındandır. 

Veri merkezlerinin en önemli bileşenlerinin yönetilmesi için aşağıdaki fayladarı sağlar;

 • Veri merkezi süreçlerinin verimli şekilde işletilmesini sağlar.

 

Resim 1: Veri Merkezi Süreçleri

 

 • Kabinet yönetimi; kabinetlerde konumlandırılan bileşenlerin en verimli şekilde yerleştirilmesi için tasarımlar yapmayı sağlar.

Resim 2: Kabinet Düzenleri

 

 • Izleme, uyarı ve raporlama; bütün veri merkezi altyapı bileşenlerini izleyerek iş sürekliliğini artırıcı önlemler almayı sağlar.

 

Resim 3İzleme Ekranları

  

 • İklimlendirme yönetimi; iklimlendirme sistemlerinin en verimli şekilde yönetilmesi için raporlar hazırlamayı sağlar.
 • Enerji yönetimi; önemli maliyet kalemi olan enerjinin verimliliğinin uluslararası standartlara göre sağlanması, kapasitesinin takibi ve planlanmasına olanak sağlayarak sürekliliği artırmaya yardımcı olur.
 • Alan yönetimi; veri merkezi alanlarının tasarlanıp alan / odaların  gereksiz kullanımı ortadan kaldırmayı sağlar.


Resim 4Veri Merkezi Alan Yönetimi

 

 • Enerji dağıtım sistemleri; enerji dağıtımlaırnın nasıl yapıldığı ve standartlara uygun olup olmadığının tespit edilmesini sağlar.

Resim 5Enerji Dağılımı

 

 • Varlık yönetimi; veri merkezi envanter takibinin tam olarak yapılmasını sağlar.
 • Kaynak ve kapasite yönetimi; kaynak ve kapasite analizleri yaparak verimli şekilde kullanılmasını ve gelecek için planlama yapmaya fayda sağlar.

Resim 6Kaynak Kullanımı

 

 • Telekomunikasyon ve kablo yönetimi; ISP hizmetlerini takip etmek ve yapılan bütün kablolamaların (elektrik, veri iletişimi, internet, vs...) dijital ortamda görüntülenip analizler yapılmasını ve mantık hataları varsa düzeltmeyi sağlar.
 • Değişiklik yönetimi; Veri merkezlerinde yapılacak değişikliklerin takibini ve standartlara uygun olarak yapılmasını sağlar.